Student Contact Information


 

LAST NAME FIRST NAME EMAIL ADDRESS LOCAL PHONE
Adams Grant M. adamsgr@mail3.bc.edu 6566411
Agalakov Dmitry agalakov@mail3.bc.edu 4074690
Akerstein Eli C. akerstei@mail3.bc.edu 6567718
Armstrong John A. armstrjo@mail3.bc.edu 6555278
Avelino Melissa G. avelino@mail3.bc.edu 6551609
Badger Lindsay A. badgerl@mail3.bc.edu 6555192
Basarich Adam D. basarich@mail3.bc.edu 6563270
Bettencourt Sarah M. bettencs@mail3.bc.edu 6553688
Bogado Joanna L. bogado@mail3.bc.edu 6568585
Boone Isabelle O. boonei@mail3.bc.edu 6553294
Boron Catherine B. boronca@mail4.bc.edu 7870652
Burke Leonard K. burkelh@mail3.bc.edu 6562521
Calabria Felicia M. calabrif@mail3.bc.edu 6554921
Calner Matthew P. calner@mail4.bc.edu 6566151
Campobasso John A. campobjo@mail3.bc.edu 6567211
Caruso Daniel carusod@mail3.bc.edu 6554886
Champagne David J. champagd@mail3.bc.edu 6550815
Chan Jonathan D. chanjl@mail3.bc.edu 6562680
Chavarie Crystal R. chavarie@mail3.bc.edu 6552340
Cole Brian R. colebr@mail4.bc.edu 6563090
Concepcion Teresa L. concepct@mail3.bc.edu 7342132
Connolly Orla M. connollo@mail4.bc.edu 6565240
Cross David J. crossdb@mail3.bc.edu 6551137
Daly Robert G. dalyro@mail3.bc.edu 6565704
De Leon Beatriz M. deleonb@mail3.bc.edu 6558076
Disenso Kristen E. disenso@mail3.bc.edu 6560211
Dolby Thomas G. dolbyt@mail4.bc.edu 6551263
Dunn Kristin M. dunnkr@mail3.bc.edu 6567618
Everett John T. everetjb@mail3.bc.edu 6557751
Fischetti Stephen F. fischets@mail3.bc.edu 6558026
Foody Katie foodyk@mail3.bc.edu 7384669
Friedman Adam J. friedmaq@mail3.bc.edu 6565048
Ghanem Yousef H. ghanem@mail3.bc.edu 6568119
Gorzynski Joseph gorzynsk@mail3.bc.edu 6550205
Guthrie Ryan B. guthrier@mail3.bc.edu 6551915
Han Aroom hanar@mail3.bc.edu 6564807
Hively Zachary L. hively@mail3.bc.edu 7829499
Hoffmeister Ryan hoffmeis@mail3.bc.edu 6560139
Kardonski Denise Isabel kardonsd@mail4.bc.edu 6567557
Kearns Timothy E. kearnsta@mail3.bc.edu 6555234
Kelly Thomas kellytw@mail3.bc.edu 6565915
Klos David K. klosd@mail3.bc.edu 6565705
Klug Brian C. klugb@mail3.bc.edu 6566567
Kredel Michael W. kredel@mail4.bc.edu 6564275
Krol Lauren A. krolla@mail3.bc.edu 6561636
Lefloch Catherine leflochc@mail3.bc.edu 6568099
Lim Hyoun T. limhy@mail3.bc.edu 6563248
Lizza Christina R. lizzac@mail3.bc.edu 6568460
Lo Jennifer loje@mail3.bc.edu 6563183
Loretta Michael K. loretta@mail3.bc.edu 6560242
Lubelczyk Matthew J. lubelczy@mail3.bc.edu 6551292
Lucarelli Michael C. lucarelm@mail3.bc.edu 6568727
Marini Brandon T. marinib@mail4.bc.edu 7877715
Martino Christopher M. martingy@bcvmcms.bc.edu 6553326
Mazzeo Raymond R. mazzeora@mail3.bc.edu 6564665
McClure Elizabeth H. mccluree@mail3.bc.edu 6566369
McKeon Bryan Q. mckeonb@mail3.bc.edu 6562665
Meade Shannon P. meadesa@mail3.bc.edu 6557792
Moore Adam R. mooreaf@mail3.bc.edu 6555214
Mueller Robert B. muellero@mail3.bc.edu 6561452
Murphy Catherine J. murphyqv@mail3.bc.edu 6551757
O'Leary Brian C. olearybc@mail3.bc.edu 6555188
Pereyra Aneurys pereyraa@mail3.bc.edu 6567845
Pflug Daniel W. pflug@mail3.bc.edu 6563369
Phipps Jarrod T. phippsja@mail3.bc.edu 6560104
Plewa Anna plewa@mail3.bc.edu 6558147
Riolo Nicholas A. riolon@mail3.bc.edu 6556374
Rosenthal Erica R. rosenthe@mail4.bc.edu 6561752
Ross Jared P. rossjh@mail3.bc.edu 5621672
Russo James J. russoji@mail3.bc.edu 6566731
Samkiranian Raffi samkiran@mail3.bc.edu 6564878
Sanchez Jessica J. sanchejg@mail3.bc.edu 6566064
Santiago Luis A. santiala@mail3.bc.edu 6564162
Sbrogna Derek A. sbrognad@mail3.bc.edu 6560354
Schenk Sara schenks@mail3.bc.edu 6565974
Schmitt Michael D. schmitmb@mail3.bc.edu 6565259
Scobbo Katherine A. scobbok@mail3.bc.edu 6554711
Shanley Hilarie shanleyh@mail3.bc.edu 6560414
Shih Tiffany T. shiht@mail3.bc.edu 6556144
Shoemaker Robert J. shoemakr@mail3.bc.edu 6562054
Squitieri Alexa E. squitiea@mail3.bc.edu 6553421
Straceski Kimberlee stracesk@mail3.bc.edu 6563841
Tang Cathy L. tangcb@mail3.bc.edu 6556394
Teklehaimanot Wudassie teklehai@mail3.bc.edu 6557765
Terry Emily terryem@mail3.bc.edu 6563202
Thackeray Jonathan E. thackera@mail3.bc.edu 6566741
Thornton Linsey M. thorntli@mail4.bc.edu 6560860
Toth Rebecca M. tothr@mail3.bc.edu 6556573
Trapani Steven trapanis@mail3.bc.edu 6567656
Tully Christopher D. tullych@mail3.bc.edu 6552181
Turner Chad T. turnercb@mail3.bc.edu 6566343
Weaver Abigail weaverab@mail3.bc.edu 6551319
Wexler Adam C. wexlera@mail3.bc.edu 6552713
Winchester Mark C. winchesm@mail3.bc.edu 6560251
Wit Mirjam J. witm@mail3.bc.edu 6558140
Wyremski Stephen wyremski@mail3.bc.edu 6568418
Yudt Jonathan P. yudt@mail3.bc.edu 6552621
Yuratovac Amy M. yuratova@mail3.bc.edu 2548041